Kickoff- & teambuildingsaktivitet i Göteborg

Funkar det?

Mina tjänster är förankrade i klassisk beteendeteori och tillämpad improvisation. De syftar till att på ett nytt och lustfyllt sätt skapa en sammansvetsad grupp där deltagarna känner sig omtyckta, betydelsefulla och kompetenta. 

Kickoff & Teambuilding i Göteborg

Kickoff & teambuildingsaktivitet i Göteborg

Det funkar!

Genom lust och humor tillgodoses grundläggande behov som att få tillhöra, utmanas och utvecklas. Ett psykologiskt tryggt utrymme skapas där deltagarna går från borde till att vilja. Personalaktiviteterna baseras på ett utvecklingsperspektiv för både gruppen och individen.


Resultatet är en motiverad, handlingskraftig och flexibel arbetsgrupp som skapats genom lust, mod och skratt.

Grupp, individ och utveckling

Jag arbetar utifrån sex principer: Att säga ja till varandras förslag;  att bygga tillit genom öppenhet; att lyssna; att ha roligt; att öppna upp kreativiteten och att fira när det blir misstag.

Individuella behovet: Är jag kompentent?

Vi vill utmanas och fortsätta lära. Vi utvecklar vår sociala kompetens samtidigt som vi har roligt!

  • Aktivt lyssnande: Att parantesätta sig själv och lyssna för att förstå istället för att svara är bland det svåraste som finns. Deltagarna övar upp sin dialogkompetens genom det nyfikna, utforskande och aktiva lyssnandet.


  • Ha roligt: Vi växer och sammansvetsas genom att dela roliga upplevelser. I mina workshops och aktiviteter på kickoffen, teambuildingsdagen och konferensen är det av viktigast att deltagarna har kul tillsammans.


Gruppens behov: Får jag vara med?

Alla gruppmedlemmar undrar om de får vara med.  I mina övningar får alla möjlighet att bida och känna sig betydelsefulla för gruppen.

  • Ja, och...: Att acceptera och addera information till sina kollegor är grundläggande för att skapa tillsammans. Vi fokuserar på ett varandraförverkligande istället för självförverkligande.


  • Öppenhet och tillitspiralen: Sambandet mellan tillit och öppenhet uppmärksammas. I förändring är graden av trygghet avgörande för att minska rädsla och oro. Vi lägger grunden för det relationsdjup som krävs för att gruppen ska kunna hantera komplexa framtida uppgifter. 

Utvecklande behov: Hur kan jag utvecklas?

Utveckling sker ofta när man går utanför sin komfortzone. Deltagarna märker att de är omtyckta och uppskattade fast att det blir fel.

  • Kreativt tänkande: Problem är när viljan inte överensstämmer med verkligheten. Ju starkare viljan är och ju längre från verkligheten den är desto större problem. Genom vilja och lust fokuserar vi på att öppna det breda divergenta tänkandet och hitta nya lösningar på problem. 


  • Fira misstagen: När man lär sig behöver man inte kunna, det är det som är grejen med att lära sig. Genom att fira varandras misstag skapar vi en känsla av psykologisk trygghet. Deltagarna känner sig trygga med risken att framstå som okunniga framför varandra.

Sex snabba skäl

Sex snabba skäl till att ha Improkom som kickoff-, teambuilding- eller underhållningsaktivitet på erat företag.

Företagsaktivitet i Göteborg

Anpassningsbar

Aktiviteten anpassas lätt efter tid och plats. Aktiviteten hålls hos er.

Företagsaktivitet i Göteborg

Skapa idéer!

Bli bättre på att se möjligheter och lösa problem.

Företagsaktivitet i Göteborg

Fungerar i en vanlig lokal

Jag kommer till er, en vanlig lokal med öppen yta funkar perfekt. 

Företagsaktivitet i Göteborg

Och så ett skäl till...

… Skrattmusklerna får jobba hårt!

Företagsaktivitet i Göteborg

Se varandra 

Ge dina anställda bästa förutsättningar för att upptäcka nya sidor hos varandra.

Företagsaktivitet i Göteborg

Sammanhållning

Skapa en glad och positiv grupp med hög grad av psykologisk trygghet.

Företagsaktivitet i Göteborg

Kom tillbaka påfyllda 

En glad, energifylld och motiverad arbetsgrupp skapas.

Rolig personalaktivitet Göteborg

Fritt, framåt och frimodigt!

Vi, en grupp normalstela tjänstepersoner i olika åldrar, hade Hjalmar som inledning till en planeringsdag. Ett superbra sätt att kicka igång kreativitet och arbetsglädje. Vi hade roligt tillsammans och fick inspiration att tänka framåt, fritt och frimodigt.


Rolig personalaktivitet Göteborg

Kramp i mungiporna

Jätteroligt att göra något annorlunda med sina kollegor. Inget rätt eller fel, upplägget gör att alla törs delta, ingen är bättre eller sämre än någon annan. Vi har skrattat så mycket. Tack, du var jätteduktig!


Rolig personalaktivitet Göteborg

Ta oss ur comfortzonen

Hjalmar är en oerhört professionell och lyhörd ledare. Med sitt lugn och stora kunnande skapar han en gemensam respekt och tillit inom gruppen vilket gör det enkelt att komma ur sin 'comfort-zone'. Det var väldigt kul och frigörande!


5

års erfarenhet

150

föreställningar

200

workshops

Copyright © 2022 Hjalmar Hardestam | Om cookies