Hej och välkommen!

Jag erbjuder tjänster i grupputveckling, improvisationsteater och scenarioträning  i en digital eller fysisk miljö.


Jag använder Google Meet, Microsoft Teams och Zoom med hög kvalitet på ljud och bild. Fysiska träffar ges i Karlstad och Göteborg.


Improkom

Klicka på mig


VÄLJ TJÄNST

GRUPPUTVECKLING

Utveckla en samarbetsinriktad och kreativ arbetsgrupp genom dialog och praktiska övningar.

IMPROVISATIONSTEATER

Scener skapas i stunden, se oss i en föreställning eller delta själva i en workshop!

SCENARIOTRÄNING

Färdighetsträna på mellanmänskliga möten i en verklighetstrogen kontext.